October 20, 2008

.................

sesal dahulu pendapatan
sesal kemudian tiada berguna

No comments: